FaceTheFact l เกษียณความทุกข์


#FaceTheFact l เกษียณความทุกข์
ข้อคิดดีๆจาก พระไพศาล วิศาโล ได้ฝากข้อคิดให้ ผู้สูงวัยเรื่องการเกษียณความทุกข์ ของเหล่าข้าราชการและผู้ที่ทำงานที่เข้าสู่วัยสิ้นสุดอายุการทำงาน ซึ่งสถานการณ์ใหม่ที่รออยู่น่าจะทำให้ชีวิตของเขาเหล่านั้นมีความสุข แต่ในคนบางกลุ่ม หรือข้าราชการที่เคยดำรงตำแหน่งใหญ่โตมาก่อน แล้วไม่วางแผนกับชีวิตใหม่ อาจจมอยู่กับ ลาภ ยศ สรรเสริญ ที่เคยได้รับ แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นขาดหายไป ทำให้รู้สึกผิดหวัง กับชีวิตใหม่ ที่ต้องเผชิญ พระไพศาล จึงให้ข้อคิดในเรื่องนี้ว่า เราต้องพร้อม ในการปรับอารมณ์ ความรู้สึกของจิตใจ ที่จะเผชิญกับความเป็นจริงของชีวิต ว่าเป็นเรื่องที่เป็นปกติของชีวิตมนุษย์ ไม่ควรไปจมกับความทุกข์ที่จบลงแล้วของการทำงาน เมื่อชีวิตการทำงานเกษียณลงแล้ว สิ่งที่ต้องคิดต่อไปคือ ความจริงที่รออยู่เบื้องหน้า โดยเฉพาะการดูแลตนเองในเรื่องของสุขภาพกายและใจ เพื่อรอรับการเกษียณของชีวิต นั่นคือการจบลงของชีวิตในโลกใบนี้
.

เกษียณแล้วทำไรดีวะ ? By Kru Rat
เรื่องราวของครู วิรัตน์ สมัครพงศ์ เป็นข้าราชการครูเกษียณอายุ เดิมสอนที่ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช เจ้าของ Facebokเกษียณแล้วทำไรดีวะ? By Kru Rat ช่วงแรกของการเกษียณอายุท่านก็ใช้ชีวิตสบายๆ ไปวันๆ แล้วก็พบว่าชีวิตน่าเบื่อมาก ครูรัตน์จึงเปลี่ยนวิธีคิดว่าชีวิตที่มีความสุขต้องเป็นชีวิตที่ใช้อย่างเต็มที่ เติมศักยภาพของตนเอง ได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบ และอยู่กับมันจนจากโลกนี้ไป หลังจากนั้น ครูรัตน์ ก็เข้าการอบรมการใช้สื่ออนไลน์ และการเกษตรทำสวนมะเดื่อฝรั่ง ครูรัตน์ ให้ข้อคิดว่า มีความฝันอะไรที่คาใจ แล้วไม่ได้ทำก็เรียนรู้แล้วทำมัน เพราะช่วงวัยเกษียณนี้เป็นโอกาสใหม่ๆ เป็นอิสระ ไม่มีเจ้านาย ครูรัตน์คิดว่า การศึกษาไม่ได้เริ่มต้นที่เด็กอย่างเดียว ต้องเริ่มต้นที่คนทุกวัย การศึกษาที่แท้จริงคือการศึกษาตลอดชีวิต
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 19 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย