มุมมองข่าว l ญี่ปุ่น เปิดตัว “หุ่นยนต์ไปรษณีย์”

#มุมมองข่าว l ญี่ปุ่น เปิดตัว “หุ่นยนต์ไปรษณีย์”
-เปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ “ดอยหลวงเชียงดาว”
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 20 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี