มทร.ตะวันออก ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจการนักศึกษา 9 ราชมงคล

มทร.ตะวันออก ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจการนักศึกษา 9 ราชมงคล