จิตวิทยากับครูยุ้ย l การก้าวผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย

#จิตวิทยากับครูยุ้ย l การก้าวผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย
.
ดำเนินรายการโดย ธีรวดี ยิ่งมี
Teeravadee Yingmee
และ ผศ.ณัฏฐพงศ์ ชูทัย
.
ออกอากาศ [4 มีนาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895