FaceTheFact l อาหารบำรุงปอด และการดูแลฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุ

FaceTheFact l อาหารบำรุงปอด และการดูแลฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุ
ช่วงที่ 1 อาหารบำรุงปอด เนื่องจากการระบาด ของ โควิด 19 ทำให้ผู้คนต้องสนใจกับการบำรุงร่างกายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ปอด เพราะโควิด 19 จะเป็นโรคที่โจมตีที่ระบบทางเดินอาหาร และถ้าหากลามไปถึงปอดก็อาจทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิต ผักผลไม้และเนื้อสัตว์ที่มีคุณค่าทางอาหารและช่วยบำรุงปอด อาทิเช่น ผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล ผลไม้กลุ่มเบอรี่ ขาเขียว
ผัก เช่น ขิง แครอท บร๊อคโคลี่ กระเทียมพริกหวาน ฟักทอง ขมิ้นชัน มะเขือเทศ ข้าวกล้อง เนื้อสัตว์ เช่น แซลม่อน หอยนางรม นอกจากรายการที่กล่าวมาแล้วก็ควรจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และรับประทานอาหารที่หลากหลาย
.
ช่วงที่ 2 การดูแลฟันปลอม ข้อมูลจากคณะ ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ฟันปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัย ไว้ดังนี้
1. หลังรับประทานอาหารให้ถอดฟันปลอมแล้วทำความสะอาดทุกครั้ง
2. ควรใช้สบู่เหลวทำความสะอาดฟันปลอม ไม่ควรใช้ยาสีฟันเพราะยาสีฟันจะมีผงขัดฟันจำทำให้ฟันปลอมเป็นรอย
3. แปรงฟันปลอมทุกด้าน ทั้งด้านนอกและด้านใน
4. ควรมีภาชนะรองรับฟันปลอม ควรระวังอย่าให้ตกถึงพื้น
5. ก่อนเข้านอน ต้องถอดฟันปลอม ห้ามใส่นอนเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดเชื้อรา ช่องปากอักเสบ
6. ถ้าฟันปลอมมีหินปูนเกาะให้แช่น้ำส้มสายชู 8 ชั่วโมงแล้วจึงใช้แปรงทำความสะอาด ยกเว้น ฟันปลอมที่มีโลหะห้ามใช้วิธีนี้
ภาพจาก https://www.synphaet.co.th
.
ดำเนินรายการโดย ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 3 กันยายน 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย