Comtoday l Facebook ออกดิจิทัลวอลเล็ต ช้อปง่าย ไม่ง้อบัญชีธนาคาร

Comtoday l Facebook ออกดิจิทัลวอลเล็ต ช้อปง่าย ไม่ง้อบัญชีธนาคาร
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ[ 13 กันยายน 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#Comtoday
#เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์