SME CHAMPION l กระแสการรีวิวอาหาร…เรื่องละเอียดอ่อนของนักรีวิวและเจ้าของร้าน

SME CHAMPION l กระแสการรีวิวอาหาร…เรื่องละเอียดอ่อนของนักรีวิวและเจ้าของร้าน

ในช่วง SME TALK วันนี้คุยกับ อ.ชานนท์​ มหาสิงห์ Director Co-Founder, WCN Food Academy

[17 กันยายน 2564] เวลา 14.20-14.30 น. ติดตามบทวิเคราะห์จาก อ.ชานนท์ มหาสิงห์ ได้ทุกวันศุกร์ ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี ดำเนินรายการโดย และปิยะพงษ์ เคนทวาย