FaceTheFact l สว. ขอแอโรบิก

FaceTheFact l สว. ขอแอโรบิก
.
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยที่เหมาะสมด้วยการสมัครเข้ากลุ่มเต้นแอโรบิก กับชุมชนใกล้ๆบ้าน จะส่งผลดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และเพื่อนฝูง เพราะเมื่อผู้สูงอายุออกกำลังกายจะทำให้สุขภาพแข็งแรง สดชื่น ก็จะทำให้สมาชิกในครอบครัวสบายใจ ลดความกังวลในเรื่องสุขภาพของผู้สูงวัย อีกทั้งยังได้สร้างมิตรภาพกับกลุ่มเพื่อนๆที่มาร่วมเต้นแอโรบิก ส่งผลต่อจิตใจ ทำให้สดชื่น ไม่เกิดภาวะซึมเศร้า
ที่มาภาพ https://www.thaihealth.or.th/
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 1 เมษายน 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย