FaceTheFact l ผู้สูงวัยกับการบริหารการเงิน

FaceTheFact l ผู้สูงวัยกับการบริหารการเงิน
.
ข้อเตือนใจ ของวัยเกษียณ ต้องวางแผนการเงินให้ดี เนื่องจากช่วงเวลานี้จะได้เงินดำรงชีพเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานเอกชน จึงมีข้อเตือนใจดังนี้
1. วางแผนกำหนดสัดส่วนการใช้เงินอย่างรัดกุม โดยเฉพาะควรเก็บเงินเอาไว้ หนึ่งก้อน เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินจริงๆ
2. ในกรณีที่มีคนมาขอยืมเงิน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ต้องไม่ให้ตัวเองเดือดร้อน เพราะโอกาสที่จะได้คืนอาจยาก อาจใช้วิธีให้เงินจำนวนที่เหมาะสม
3. แต่การใช้เงินก็ควรใช้ตามความเหมาะสมอย่าประหยัดจนเกินไปชีวิตจะไม่มีความสุข

ที่มาภาพ https://money.kapook.com/view247675.html
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 20 พฤษภาคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย