– 9 กลุ่มโรค เสี่ยงอุบัตเหตุขณะขับรถ
– การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ที่มากและเร็วเกินไป อาจทำให้เกิดอาการแอลกอฮอร์เป็นพิษ

Comments are closed.