มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มเห็ดแครงบ้านนาไม้ไผ่ จ.นครศรีธรรมราช


เห็ดแครง หรือเห็ดตีนตุ๊กแก สามารถขึ้นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และงอกได้ตลอดปี โดยเฉพาะฤดูฝนจะพบตามวัสดุหลายชนิด โดยเฉพาะบนท่อนไม้ยางพาราจากต้นยางพาราที่ตัดโค่นเป็นจำนวนมาก เห็ดแครงมีคุณค่าโภชนาการสูง มีสารที่มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อไวรัส และยับยั้งเซลล์มะเร็ง อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก จึงนิยมแปรรูปเป็นอาหารเพื่อบริโภคในภาคใต้ โดยกลุ่มเห็ดแครง บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีการจดทะเบียนผู้ผลิต จัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบกลุ่ม เป็นสินค้า OTOP ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูปอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงประสบปัญหาเรื่องอายุจัดเก็บของผลิตภัณฑ์ ทำให้การกระจายสินค้าไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง //อ.สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ //อ.สุภาพร ไชยรัตน์ //อ.สุพัตรา คำแหงและอ.สาวิตรี มุณีศรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงมีแนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำเห็ดแครงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ทำน้ำพริกเผาเห็ดแครง ทำน้ำพริกนรกเห็ดแครง รวมถึงน้ำพริกต่างๆ ที่มีเห็ดแครงเป็นส่วนผสม สามารถยืดอายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูปได้ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ผลิตกลุ่มเห็ดแครงบ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม สามารถแข่งขันในตลาด AEC ได้ในอนาคต สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ 089-822-4140