จิตวิทยากับครูยุ้ย l ความรักของคนในครอบครัว

#จิตวิทยากับครูยุ้ย l ความรักของคนในครอบครัว
.
ดำเนินรายการโดย ธีรวดี ยิ่งมี
Teeravadee Yingmee
และ ผศ.ณัฏฐพงศ์ ชูทัย
.
ออกอากาศ [11 กุมภาพันธ์ 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895