มุมมองข่าว l ครม. ไฟเขียวเสนอ ‘ต้มยำกุ้ง’ ขึ้นทะเบียน ‘ยูเนสโก’ เป็นมรดกวัฒนธรรม

#มุมมองข่าว l ครม. ไฟเขียวเสนอ ‘ต้มยำกุ้ง’ ขึ้นทะเบียน ‘ยูเนสโก’ เป็นมรดกวัฒนธรรม
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 13 เมษายน 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี