TwoToneTalk l ฮิคิโคโมริ เมื่อเราไม่อยากพบใคร

TwoToneTalk l ฮิคิโคโมริ เมื่อเราไม่อยากพบใคร
.
ฮิคิโคโมริเป็นคำที่ใช้เรียกคนที่ปลีกตัวออกจากสังคมโดยสิ้นเชิง หลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคคลอื่น แม้กระทั่งบุคคลในครอบครัว เก็บตัวอยู่แต่ในห้องเพื่อได้ทำในสิ่งที่ชอบ จนกระทั่งบางครั้งเกิดความก้าวร้าวหรือต่อต้านรุนแรง หากถูกบังคับให้ออกมาจากห้องหรือออกจากโลกของตน ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดฮิคิโคโมริอาจเกิดจากความผิดหวังรุนแรง ได้รับแรงกดดันจากภายนอก เช่น เรื่องเรียน เรื่องความสามารถที่ไม่่สามารถรับมือได้ หรือเกิดจากการถูกรังแกหรือทำให้อับอายจนขาดความมั่นใจ และปัญหาต่าง ๆ ในครอบครัวที่ส่งผลถึงความรู้สึก ในประเทศญี่ปุ่นมีองค์กรไม่แสดงผลกำไรที่ชื่อ New Start ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการพี่สาวและพี่ชายให้เช่าเป็นเพื่อนคุย เพื่อนกิน เพื่อนเที่ยว และเป็นเพื่อนผู้อยู่ข้าง ๆ เพื่อให้ฮิคิโคโมริกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้อีกครั้ง
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 25 กุมภาพันธ์ 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #WorkVenture #ฮิคิโคโมริ #ความผิดหวัง #ไม่อยากพบใคร #ปลีกตัว