English Around You l คำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘on’

English Around You l คำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘on’
– ประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการ รอ
.
โดย อ.ชนฎนาถ จินศรี
และ อ.พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน

.
ออกอากาศ 3 พฤศจิกายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #RmuttRadio #Englisharoundyou #ภาษาอังกฤษ #สนทนาภาษาอังกฤษ #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #แกรมม่า #สำนวนอังกฤษ
——————————————-
คำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘on’
สำหรับคำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท 'on'
พร้อมประโยคตัวอย่างที่น่าสนใจที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้มีอะไรบ้าง
ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
Verb + Preposition ‘on’
agree on (something) หมายถึง ตัดสิน, เลือก, ตกลง
Ex. We agreed on a date for the next meeting.
     (พวกเราเลือกวันที่จะประชุมกันสัปดาห์หน้าแล้ว) 
 
base on หมายถึง มาจากรากฐาน, มีพื้นฐานจาก
Ex. This movie is based on a true story.
     (ภาพยนตร์เรื่องมีพื้นฐานมาจากเรื่องจริง)
 
blame (something) on (someone) หมายถึง กล่าวโทษ, กล่าวหา

Ex. Don’t blame it on me.
     (อย่ากล่าวโทษว่ามันเป็นเพราะฉันสิ) 

 comment on หมายถึง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
Ex. I look forward to your comments on the report.
     (ฉันตั้งตารอความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับรายงาน)
 
compliment (someone) on (something) หมายถึง ชมเชย 
Ex. My teacher complimented me on my ability to speak Japanese. 
     (คุณครูของฉันชื่นชมความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่นของฉัน) 
 
concentrate on หมายถึง รวมไปที่, มุ่งไปที่, สนใจไปที่
Ex. Nid concentrated on her work.
     (นิดสนใจไปที่งานของเธอ) 

congratulate (someone) on ([doing] something) หมายถึง แสดงความยินดีกับ…..ในเรื่อง….
Ex. We congratulated Tom on his promotion.
     (พวกเราแสดงความยินกับทอมในเรื่องที่เขาได้เลื่อนตำแหน่ง)
 
count on หมายถึง พึ่งพา, ไว้ใจใน….
Ex. I’m counting on you to do a great job.
     (ฉันไว้ใจให้คุณทำงานใหญ่) 
 

decide on หมายถึง ตัดสินให้, ยินยอมให้
Ex. I want to decide on the meeting place.
     (ฉันอยากให้ตัดสินใจกันเรื่องสถานที่ประชุม)
 
depend on หมายถึง พึ่งพา, เชื่อใจใน…, ขึ้นอยู่กับ… 
Ex. Our success depends on everyone working hard.
     (ความสำเร็จของพวกเราขึ้นอยู่กับการมุ่งมั่นทำงานของทุกคน)
 
elaborate on หมายถึง ให้รายละเอียดเพิ่มเติม 
Ex. Could you elaborate on that last point?
     (คุณให้รายละเอียดเพิ่มเติมในจุดสุดท้ายนี้ได้ไหม?) 
 
experiment on หมายถึง ทดลอง
Ex. Scientists are experimenting on monkeys to develop new medicines.
     (นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองในลิงเพื่อพัฒนายาตัวใหม่)
 
insist on หมายถึง ยืนยัน, ยืนกราน
Ex. He insisted on the accuracy of the data.
     (เขายืนยันความแม่นยำของข้อมูล) 
 
plan on หมายถึง วางแผน, วางโครงการ
Ex. I plan on moving to Japan someday.
     (ฉันวางแผนจะย้ายไปญี่ปุ่นในสักวันหนึ่ง)

ข้อควรจำ : Plan on จะต้องตามด้วย V-ing
 
rely on หมายถึง เชื่อใจใน…, วางใจใน…
Ex. Many people now rely on the Internet for news.
     (ตอนนี้ผู้คนมากมายเชื่อใจในข่าวทางอินเตอร์เน็ตกันมาก) 
 

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก https://www.trueplookpanya.com/

เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังพักฟังเพลงเพราะ ๆ ต่อ จากทางสถานี

แล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English around You ติดตามฟังกันให้ได้นะคะ

ว่าเราจะนำสำนวนอะไรมาฝากกัน อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ

กลับมาพบกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการ English around You อีกแล้วนะคะ ทางคลื่น FM 89.5 MHz

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะ

คำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘on’ (ต่อ)
spend (money/time) on หมายถึง ใช้ (เงิน/เวลา) 
Ex. We spent a lot of time on our lessons.
     (พวกเราใช้เวลามากมายไปกับการเรียนของพวกเรา) 
 
waste (money/time) on หมายถึง ใช้เงินหรือใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 
Ex. Don’t waste time on pointless disputes.

     (อย่าเสียเวลาไปกับการโต้เถียงที่ไร้ประโยชน์) 
 
work on (a project/task) หมายถึง พยายามทำ…, พยายามอย่างมาก
Ex. I’m working on a new project.
     (ฉันกำลังพยายามอย่างมากกับโครงการใหม่)

ประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการ รอ
แน่นอนว่าคงไม่มีใครชอบการรอและคงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว
สิ่งแรกที่เราสามารถทำได้ง่ายและเร็วที่สุดเพื่อแสดงความรับผิดชอบ นั่นก็คือ การกล่าวขอโทษ
ในช่วงนี้ทางรายการขอนำเสนอเรื่องราวของการเอ่ยคำกล่าวขอโทษที่เกี่ยวข้องกับการมาสายและตัวอย่างประ
โยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการรอ เผื่อว่าจะได้มีโอกาสนำไปใช้กันนะคะ
ในสถานการณ์ที่เราให้คนอื่นต้องรอนาน
แน่นอนว่าสิ่งที่เราควรทำคือ กล่าวขอโทษคู่สนทนา โดยอาศัยการใช้ประโยคต่อไปนี้ค่ะ
         – Sorry, I’m late. (ขอโทษที่มาช้า/สาย)
         – Sorry for the delay.
         – Sorry to keep you waiting.
         – I’m sorry. I couldn’t make it in time.
         – I’m sorry. I got a little late.
         – I’m sorry. I couldn’t make it that day. (ขอโทษที่ฉันมาไม่ได้ตามที่นัดไว้)
  
ในสถานการณ์ที่เราต้องการให้คู่สนทนารอ
         – Hang on. (รอสักครู่)
         – Hold on.
         – Hold on a minute.

         – Just wait.
         – Just a minute/moment/second.
         – Wait a minute/second. I’ll be right back. (รอสักครู่ เดี๋ยวฉันกลับมา)
         – Just a minute. I’m coming. (รอสักครู่ ฉันกำลังไป)
 
ในสถานการณ์ที่เราต้องการเวลาเพื่อตัดสินใจ/หาคำตอบ
สามารถพูดแบบสั้นๆ ง่ายๆ ได้ว่า “Let me see” ยกตัวอย่างสถานการณ์ เช่น
         A: Do you have one baht coin?  (คุณมีเหรียญบาทไหมคะ?)
         B: Well, let me see. (ขอดูสักครู่นะคะ)
 
นอกจากนี้ เรายังมีสำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมานำเสนอ นั่นก็คือ
“All in good time.”
ซึ่งมีความหมายว่า ในไม่ช้า ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ใช้สำนวนนี้ได้ เช่น
         A: I’m starved! Isn’t breakfast ready yet? (ฉันหิวแล้ว อาหารเช้ายังไม่พร้อมเหรอ?)
         B: All in good time. (อีกในไม่ช้าค่ะ)
Ex. Be patient, Emily! All in good time.
อดทนหน่อยนะเอมิลี่ อีกไม่นานหรอก
 

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก https://www.trueplookpanya.com/