สมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ จัด แรลลี่การกุศล

RMUT TALK l สมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม แรลลี่การกุศล มูติเวิร์ส ตามรอยสายมูล
.
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เปิดรับสมัคร แรลลี่บริหารฯเพื่อการกุศลตามรอยสายมู “เสริมดวง ขอโชคลาภ กระซิบแก้ชง การงานรุ่งเรือง”
สถานที่ อยุธยา – นครนายก ระหว่าง 15 – 16 มิถุนายน 2567 กิจกรรมเล่นเกมล์เก็บคะแนนระหว่างการเดินทาง ชิงถ้วยรางวัล
กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ จับของรางวัลมากมายพักค้างคืนวันที่ 15 มิ.ย. และวันที่ 16 ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
สมัครได้ตั้งแต่ 13 เษายน – 17 พฤษภาคม 2567
สอบถามเพิ่มเติม 065-994-2950 อ.กอบชัย / 093-569-5164 ดร.รักเกียรติ / 081-942-7599 รศ.ดร.ทรงวิทย์
.
รับฟังได้ทาง FM 89.5 MHz. Innovation for Life วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 30 เมษายน 2567
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง