สุขอาสา l อาสาเพ้นท์ถุงผ้าบริจาคให้น้องๆด้อยโอกาส

#สุขอาสา l กิจกรรม “จิตอาสา” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
// วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) รวมพลังวิศวกรอาสา ลงพื้นที่น้ำท่วมเชียงรายและน่าน ตรวจสภาพอาคารบ้านเรือน
// อาสาเพ้นท์ถุงผ้าบริจาคให้น้องๆด้อยโอกาส
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ [ 14 สิงหาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา