TotalSoundMagazine EP20 ฟังเรื่องราวของเทคโนโลยีแห่งความสุข ที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบ


#TotalSoundMagazine EP20 ฟังเรื่องราวของเทคโนโลยีแห่งความสุข ที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบ
คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยเช่นกัน
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [16 สิงหาคม 2563] 00.00-00.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound