ที่นี่RMUT l ที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร. เลือกศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมนายกสภา มทร.

#ที่นี่RMUT l- ที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เลือกศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
– ราชมงคลล้านนา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการวิจัย “ต้นแบบชุมชนอัจฉริยะพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า”
– มทร.ศรีวิชัย นำทีมเครือข่ายธนาคารปูม้า จ.ตรัง และ จ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และการศึกษาดูงานยกระดับธนาคารปูม้าเป็นศูนย์การเรียนรู้
.
ออกอากาศ[17 สิงหาคม 2563 ] ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #9ราชมงคล #งานวิจัย #ชุมชนอัจฉริยะ #ธนาคารปูม้า #ถ่ายทอดความรู้