Kidsคิด | การใช้ความรุนแรงกับเด็ก

#Kidsคิด | การใช้ความรุนแรงกับเด็ก
จากประเด็นข่าวร้อน ที่มีครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งทำร้ายเด็กๆ อะไรที่เป็นแรงจูงใจของผู้กระทำนะ? แล้วเด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ มาร่วมเปิดประสบการณ์และความคิดของเด็กๆไปกับครูแก้ม ในรายการKids_คิดกันค่ะ
.
ดำเนินรายการโดย ครูนิลุบล วงศ์จำปา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ออกอากาศ [4 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio