มรดกไทย l หนทางสู่ความอร่อย ประวัติน้ำปลา

#มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “หนทางสู่รัก”
มรดกวิถีไทย หนทางสู่ความอร่อย ประวัติน้ำปลา
มรดกภูมิปัญญาไทย หนทางการเพิ่มรสชาติอาหารไทย เครื่องปรุงรสในอาหารไทย
มรดกทางภาษา การใช้คำว่า ตะล่อม /วัตถุ-วัสดุ / วูบ-วูบวาบ /
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
ออกอากาศ[22 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895