SME CHAMPION l 29-30 ต.ค.63 เชิญเจ้าของร้านอาหารและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ ฟรี!

SME CHAMPION l 29-30 ต.ค.63 เชิญเจ้าของร้านอาหารและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ ฟรี!

ในช่วง SME TALK วันนี้คุยกับ อ.ชานนท์​ มหาสิงห์ Director Co-Founder, WCN Food Academy

(23 ตุลาคม 2563] เวลา 14.20-14.30 น. ติดตามบทวิเคราะห์จาก อ.ชานนท์ มหาสิงห์ ได้ทุกวันศุกร์ ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี ดำเนินรายการโดย และปิยะพงษ์ เคนทวาย