ที่นี่RMUT l ราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สิงห์อาสา เปิดอบรมหลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น

#ที่นี่RMUT l- สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสถานีวิทยุ ม.เกษตรศาสตร์ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ออกอากาศรายการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
– ราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สิงห์อาสา เปิดอบรมหลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น
– มทร.ศรีวิชัย ฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น เก็บใบหูกวางผลิตผ้ามัดย้อม
.
ออกอากาศ[26 ตุลาคม 2563 ] ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #สิงห์อาสา # Graphicdesign #ภูมิปัญญา #วิทยุมก #ใบหูกวาง #ผ้ามัดย้อม