SME CHAMPION l ธนาคารออมสิน จัดโครงการอบรมฟรี “GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน” สร้างอาชีพให้กับเอสเอ็มอี

SME CHAMPION l ธนาคารออมสิน จัดโครงการอบรมฟรี “GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน” สร้างอาชีพให้กับเอสเอ็มอี

ในช่วง SME TALK วันนี้คุยกับ อ.ชานนท์​ มหาสิงห์ Director Co-Founder, WCN Food Academy

[13 พฤศจิกายน 2563] เวลา 14.20-14.30 น. ติดตามบทวิเคราะห์จาก อ.ชานนท์ มหาสิงห์ ได้ทุกวันศุกร์ ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี ดำเนินรายการโดย และปิยะพงษ์ เคนทวาย