ที่นี่RMUT l ราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการนวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ ให้นักศึกษาทดลองเป็นผู้ประกอบการ

#ที่นี่RMUT l- ราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการนวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ ให้นักศึกษาทดลองเป็นผู้ประกอบการ
– มทร.กรุงเทพ หารือความร่วมมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนศูนย์เกษตรอัจฉริยะ
-มทร.ตะวันออก ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจการนักศึกษา 9 ราชมงคล
.
ออกอากาศ[30 พฤศจิกายน 2563 ] ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #งานวิจัย #นวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ #เกษตรอัจฉริยะ #กิจการนักศึกษา