FaceTheFact l สถานการณ์ โควิด 19 กลับมาอีกครั้งในช่วงปลายปี

#FaceTheFact l สถานการณ์ โควิด 19 กลับมาอีกครั้งในช่วงปลายปี
อาจไม่รุนแรงเท่ากับช่วงต้นปี แต่ก็ไม่ควรประมาท ทางรายการจึงของเชิญชวนให้ผู้ฟังกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งอย่างเคร่งครัด คือ
1.ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ
2.รักษาระยะห่างจากคนอื่นๆ
3.สวมหน้ากากอนามัย
4. กักตัวเมื่อรู้สึกไม่สบาย
5. หากมีอาการ ไอ จาม เป็นไข้ ให้รีบพบแพทย์ทันที
.
นอกจากนั้นทางรายการขอเล่าข้อคิดจากพระไพศาล วิศาโล เรื่องการทำบุญให้ทานครั้งสุดท้าย
ก่อนตายเราควรวางแผน งานศพ เพื่อไม่เป็นภาระแกคนที่ยังอยู่ หรือ จะบริจาคร่างเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา ซึ่งนับเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 14 ธันวาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย