FaceTheFact l ทบทวนเรื่องราวโดนใจรายการ Face the Fact ในรอบปี

#FaceTheFact l ทบทวนเรื่องราวโดนใจรายการ Face the Fact ในรอบปี
.
มี 3 เรื่องราวที่ผู้จัดทำได้ข้อสรุปว่าในรอบหนึ่งปีของรายการ Face the Fact ที่เป็นเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ คือ
.
1. เรื่องราวการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของผู้สูงวัยหลายๆท่าน
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้จัดรายการเป็นอย่างมาก
เพราะทำให้ค้นพบว่า การออกกำลังกายสามารถทำได้กับทุกวัย และยังทำให้สุขภาพแข็งแรง สดชื่น
ได้มีสังคมที่ดีเพราะทุกคนที่ออกกำลังกายล้วนรักตัวเอง
และย่อมเผื่อแผ่ความรักให้กับคนรอบข้างอีกด้วย
.
2. การท่องเที่ยว ของป้าแป๋ว Backpacker ลุยเดี่ยวเที่ยวรอบโลก สร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงวัย
โดยเฉพาะผู้หญิงสูงวัยว่าสามารถท่องเที่ยวหาประสบการณ์ได้ด้วยตัวเอง
.
3. คำสอนของพระไพศาล วิศาโล ล้วนมีประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกชีวิต
.
นอกจากนั้นทางรายการขอเล่าข้อคิดจากพระไพศาล วิศาโล เรื่องการทำบุญให้ทานครั้งสุดท้าย
ก่อนตายเราควรวางแผน งานศพ เพื่อไม่เป็นภาระแกคนที่ยังอยู่ หรือ จะบริจาคร่างเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา ซึ่งนับเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 21 ธันวาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย