FaceTheFact l Season Change เมื่ออากาศหนาวมาเยือน

#FaceTheFact l Season Change เมื่ออากาศหนาวมาเยือน
.
เมื่ออากาศหนาวมาเยือน ผู้สูงวัยก็จะต้องเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ให้ผู้สูงวัยทำร่างกายให้อบอุ่น ใส่เสื้อกันหนาว อาบน้ำแค่วันละ 1 ครั้งก็เพียงพอแล้ว โดยใช้น้ำอุ่น
และทาโลชั่นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนัง ดื่มน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 5-8 แก้ว กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
และนอนหลับพักผ่อน วันละ 7-9 ชั่วโมง
.
ตัวช่วยสำคัญคือการจัดอาหารเพื่อสุขภาพให้เกิดความสมดุล ได้แก่ 1. โปรตีน ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่,
2. คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ง เผือก มัน, 3. เกลือแร่ จากผักและผลไม้, 4. วิตามิน จากผักและผลไม้, 5.
ไขมัน จากพืชและสัตว์ อาหารทั้ง 5 หมู่ดังกล่าวเมื่อนำมาปรุงในแต่ละมื้อในแต่ละวัน
ผู้จัดอาหารให้ผู้สูงอายุควรจัดสรรให้อาหารแต่ละมื้อ มีความครบถ้วนของคุณค่าทั้ง 5 หมู่
ข้อมูลจาก www.mahidol.ac.th
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 15 มกราคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย