FaceTheFact l แก่อย่างไรในเนเธอร์แลนด์

#FaceTheFact l แก่อย่างไรในเนเธอร์แลนด์
จากการนำเสนอของ web.tcdc.or.th มีเรื่องน่าสนใจสำหรับการดูแลผู้สูงวัย 3 ประเด็นดังนี้
1.มีการพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรในการเดินข้ามถนนของกลุ่มผู้สูงวัย ที่ต้องมีจำนวนเวลาในการเดินข้ามถนนเพิ่มมากขึ้น
2.การดูแลสุขภาวะของการลุก นั่ง เดิน โดยนักกายภาพบำบัด มีการจัดการสอนทำให้ผู้สูงวัยเกิดความมั่นใจ ในการใช้ชีวิตที่เป็นปกติ
3.การจัดให้คนสองวัยให้ใช้ชีวิตร่วมกัน คือจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มาพักอาศัยร่วมกับผู้สูงวัย โดยนักศึกษาได้ที่พักฟรี และมีการจัดกิจกรรม เช่น งานศิลปะ ดนตรี นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคนสองวัย
.
อาหารสำหรับผู้สูงวัย ปัจจุบันนี้นอกจากเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังมาแรงแล้ว อาหารเพื่อผู้สูงวัยก็กำลังได้รับความสนใจเช่นกัน มีข้อแนะนำการทำอาหารเพื่อผู้สูงวัย จากเชฟรุ่นใหม่ คือเชฟบาส วัฒนชัย ช่างเก็บ และเชฟแนตตี้ นภาวดี พยัคฆโส ดังนี้
1. ต้องให้ความสำคัญกับอาหารทุกหมู่ เช่น โปรตีนจากปลา โดยเฉพาะปลาทะเล ที่มีโอเมก้า3 และย่อยง่าย คาร์โบไฮเดรต จากข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง ธัญพืช
2. ทานผลไม้รสไม่หวานจัดเช่น แก้วมังกร มะละกอ กล้วย เป็นต้น
3. อาหารไม่ควรรสจัด เคี้ยวง่ายๆ ไม่ใส่ผงชูรส
4. ใช้น้ำมันพืช น้ำมันรำข้าว
ข้อมูลจาก matichon.co.th
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 22 มกราคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย