มรดกไทย l นิทานเรื่อง ถ้ำผานางคอย จังหวัดแพร่

#มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “รอ”
/ มรดกวิถีไทย ที่มาและความหมายของสัญญาลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่ พระธาตุช่อแฮ
/มรดกภูมิปัญญาไทย นิทานเรื่อง ถ้ำผานางคอย จังหวัดแพร่
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
.
ออกอากาศ[25 กุมภาพันธ์ 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895