มรดกไทย l จังหวัดบุรีรัมย์เมืองอารยธรรมที่งดงาม

#มรดกไทย l มรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “เกิดมาพึ่งกัน”คำร้องและเนื้อหาที่น่าสนใจของเพลงนี้
/มรดกวิถีไทย จังหวัดบุรีรัมย์เมืองอารยธรรมที่งดงาม
/มรดกภูมิปัญญาไทย พาไปชมความงามของปราสาทพนมรุ้ง รวมทั้งของฝาก ของดีจังหวัดบุรีรัมย์
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
.
ออกอากาศ[4 มีนาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895