Kidsคิด | สอนลูกให้รู้จักรับมือกับความตาย

#Kidsคิด | สอนลูกให้รู้จักรับมือกับความตาย
.
ในสถานการณ์ที่ความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เด็กบางคนต้องเผชิญกับการจากไปของบุคคลที่รักเพียงลำพัง มาเตรียมความพร้อมให้ลูกสามารถรับมือกับการหายไปตลอดกาลของคนที่เขารักอย่างตรงไปตรงมา
.
ดำเนินรายการโดย ครูนิลุบล วงศ์จำปา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ออกอากาศ [1 สิงหาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio