สุขทุกวัยด้วยภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ I EP 2. รอบรู้ธาตุเจ้าเรือนกับการดูแลสุขภาพ

สุขทุกวัยด้วยภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ I EP 2. รอบรู้ธาตุเจ้าเรือนกับการดูแลสุขภาพ

ธาตุ ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของร่างกายมนุษย์ จะประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟเหมือนกันทุกคน หากแต่สภาพร่างกายไม่เหมือนกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะแต่ละคนจะได้รับอิทธิพลจากธาตุกำเนิดแตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละคนจะมีธาตุที่เป็นธาตุหลักหรือธาตุประจำตัว เรียกว่า “ธาตุเจ้าเรือน” ธาตุเจ้าเรือนของแต่ละบุคคลถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของบุคคลนั้นตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ธาตุดิน ลักษณะรูปร่าง สูงใหญ่ แข็งแรง น้ำหนักตัวมาก ล่ำสัน ควรรับประทานอาหารที่มีรส ฝาด หวาน มัน และเค็ม ธาตุน้ำ รูปร่าง สมบูรณ์สมส่วน ผิวพรรณสดใส เต่งตึง ทนร้อน ทนเย็นได้ดี มักเฉื่อยและค่อนข้างเกียจคร้าน ควรรับประทานอาหารที่มีรส เปรี้ยวและขม ธาตุลม รูปร่างโปร่ง ผอมบาง ขี้อิจฉา ขี้ขลาด รักง่ายหน่ายเร็ว ทนหนาวไม่ค่อยได้ นอนไม่ค่อยหลับ ช่างพูด อาหารที่มีรส เผ็ดร้อน ธาตุไฟ มักขี้ร้อน ทนร้อนไม่ค่อยได้ หิวบ่อย ผิวหนังย่น ใจร้อน มีกลิ่นปาก กลิ่นตัวแรง ควรรับประทานอาหารที่มีรส ขม เย็นและจืด
.
ด้วยความปรารถนาดีจากรายการ สุขทุกวัยด้วยภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
.
ทุกวันอาทิตย์ 8.00 น. ทาง FM 89.5 MHz
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี