สุขทุกวัยด้วยภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ I EP 4. ธาตุเจ้าเรือนกับการเกิดโรค

สุขทุกวัยด้วยภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ I EP 4. ธาตุเจ้าเรือนกับการเกิดโรค
.
“ธาตุเจ้าเรือน” เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของบุคคลตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ลักษณะเด่นที่เรียกว่า เจ้าเรือน เป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละบุคคลได้ โดยเฉพาะการก่อให้เกิดโรค ซึ่งหากเราแบ่งปัจจัยการก่อโรคเป็น 2 ส่วน ใหญ่ ๆ คือ ปัจจัยภายนอก เช่น สิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ เชื้อโรค เป็นต้น กับปัจจัยภายใน พันธุกรรม อายุ รูปร่าง พฤติกรรม ซึ่ง ธาตุเจ้าเรือน ถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่สามารถป้องกันโรคหรือ ก่อให้เกิดโรคได้ เช่นกัน วันนี้มาขยายความปัจจัยภายใน เกี่ยวกับธาตุเจ้าเรือนกับการเกิดโรค คนที่มีบุคลิกลักษณะของธาตุลม คือ ไม่ชอบอยู่นิ่ง ทำอะไรเร็ว ช่างพูด หลับยาก อารมณ์ขึ้น ลง เปลี่ยนใจง่าย โรคประจำตัวคือ ท้องผูก ท้องอืด หอบหืด ติดเชื้อที่ผิวหนังง่าย ปวดข้อ โรคระบบประสาท เครียดง่าย และโรคนอนไม่หลับ คนธาตุไฟ คือ โกรธง่าย ใจร้อน อารมณ์ฉุนเฉียว มุ่งมั่น จริงจัง ขี้ร้อน โรคประจำตัวคือ ร้อนใน แผลในปาก โรคกระเพาะอาหาร ท้องเสีย ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ คนธาตุน้ำ ใจเย็น เคลื่อนไหวช้า อาจเฉื่อยและค่อนข้างเกียจคร้าน กินจุ นอนเก่ง โรคประจำตัวคือ โรคอ้วน เบาหวาน ธาตุดิน คือ แข็งแรง มั่นคง รูปร่างสูงใหญ่ น้ำหนักตัวมาก ล่ำสัน
คนธาตุดินมักไม่มีโรคประจำตัว แต่หากเจ็บป่วย ล้มหมอน นอน เสื้อ จะมีอาการหนักหรือรุนแรง ไม่ค่อยมีสัญญานชี้บอก เหมือนคนลักษณะธาตุอื่น ๆ ดังนั้น รอบรู้เรื่องราวภายนอกมากมาย หากแต่ไม่รู้เรื่อง ภายในของตนเองก็จะขาดความใส่ใจ ระมัดระวัง เป็นปัจจัยภายในของตัวเองที่ทำให้เกิดโรคได้
.
ด้วยความปรารถนาดีจากรายการ สุขทุกวัยด้วยภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
.
ทุกวันอาทิตย์ 8.00 น. ทาง FM 89.5 MHz
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี