ราชมงคลธัญบุรี รู้สู้ภัย โควิด19 I สัมภาษณ์ นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง

ราชมงคลธัญบุรี รู้สู้ภัย โควิด19 I สัมภาษณ์ นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง

สัมภาษณ์ นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz