SME CHAMPION l วิเคราะห์แผนพัฒนาเอสเอ็มอี ระยะ 5 ปี (ตอนที่ 3) : ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไทยควรมี TRADING FIRM

SME CHAMPION l วิเคราะห์แผนพัฒนาเอสเอ็มอี ระยะ 5 ปี (ตอนที่ 3) : ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไทยควรมี TRADING FIRM

ติดตามข่าวสารการส่งเสริม SME กับ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร​ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัลบิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย
[16 กันยายน 2564]

#SME_Champion, #วิทยุราชมงคลธัญบุรี, #SME, #เอสเอ็มอี