มุมมองข่าว l Amazon ตกลง Mitsubishi ตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 450 แห่ง

มุมมองข่าว l Amazon ตกลง Mitsubishi ตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 450 แห่ง
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 21 กันยายน 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี