ราชมงคลธัญบุรี รู้สู้ภัย โควิด19 I ยาที่ควรมีติดบ้านช่วงโควิดและการดูแลสุขภาพจิตในช่วงโควิด

ราชมงคลธัญบุรี รู้สู้ภัย โควิด19 I ยาที่ควรมีติดบ้านช่วงโควิดและการดูแลสุขภาพจิตในช่วงโควิด

ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล
ช่วงแรก ร่วมพูดคุยกับ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว
และ ผศ.นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ในหัวข้อ การดูแลผู้ป่วย คำแนะนำสำหรับการใช้ยาที่ควรมีติดบ้านช่วงโควิด
ช่วงที่ 2 ร่วมพูดคุยกับ แพทย์หญิงสุปริญา สาริบุตร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตแพทย์ประจำ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ในหัวข้อ การดูแลสุขภาพจิตในช่วงโควิด – 19
เกาะติดข่าวสาร เท่าทันสถานการณ์ พร้อมวิธีการรับมือ ได้ทุกวันจันทร์ เวลา 14:00 – 14:30 น. ทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี