Comtoday l แผ่นแปะวัคซีน สร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าเข็ม

Comtoday l แผ่นแปะวัคซีน สร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าเข็ม
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ[ 4 ตุลาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#Comtoday
#เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์