FaceTheFact l สมดุลชีวิต

FaceTheFact l สมดุลชีวิต
.
แนวคิดจาก Robert Owen นักเศรษฐศาสตร์และนักปฏิรูปสังคมชาวอังกฤษ ได้คิด สูตร 8: 8: 8 ในปี
ค.ศ. 1810 แม้เวลาจะผ่านมาแล้วถึง 211 ปี ก็ยังได้รับความสนใจและหลายองค์กรก็ได้นำมาเผยแพร่
โดย 8 ชั่วโมงแรก คือช่วงเวลาของการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อมาคือการสันทนาการ และ 8 ชั่วโมงสุดท้าย
เป็นช่วงเวลาของการนอนหลับพักผ่อน ถึงแม้ว่าในช่วงอายุหนุ่มสาว หลายท่านอาจไม่สามารถสร้างสมดุล
ตามสูตร 8:8:8 ก็ตาม แต่เมื่อถึงช่วงเวลาสูงวัย ก็ขอแนะนำให้ผู้สูงวัยปรับชีวิตเพื่อให้ร่างกายและจิตใจเข้าสู่สภาพแห่งความสมดุล
ที่มาภาพ http://investor.ncgroup.co.th
ที่มาข้อมูล www.britania.com 10 ธันวาคม 2562
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 26 พฤศจิกายน 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย