SME CHAMPION l การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนช่วงส่งท้ายปี 65 (หลังการคลายมาตรการCOVID-19)

SME CHAMPION l การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนช่วงส่งท้ายปี 65 (หลังการคลายมาตรการCOVID-19)
.
ติดตามข่าวสารการส่งเสริม SME กับ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร​ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัลบิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
.
ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย
[26 พฤศจิกายน 2564]