TotalSoundMagazine EP87 นักร้องที่ถอดใจกับเพลงที่กำลังบันทึกเสียง จนนักร้องประสานต้องช่วยปลอบใจ

TotalSoundMagazine EP87 นักร้องที่ถอดใจกับเพลงที่กำลังบันทึกเสียง ร้องอย่างไรก็ยังไม่ใช่ จนนักร้องประสานที่อยู่ในห้องช่วยปลอบใจยอมกลับมาร้อง เชื่อหรือไม่ว่า เพลงนี้กลายเป็นเพลงดังที่สุดในชีวิตนักร้องของเขาเอง
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [28 พฤศจิกายน 2564] 00.00-00.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine