SME CHAMPION l ทบทวน-วิเคราะห์แผนธุรกิจก่อนเริ่มเดินหน้าธุรกิจในไตรมาส 1/2565

SME CHAMPION l ทบทวน-วิเคราะห์แผนธุรกิจก่อนเริ่มเดินหน้าธุรกิจในไตรมาส 1/2565
– วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก /ปัจจัยภายใน
– ความเสี่ยงต่างๆ เราสามารถควบคุมทั้งปัจจัยที่เกิดจากภายนอก และปัจจัยที่เกิดจากภายในได้หรือไม่
– การมองไปข้างหน้า มองหาโอกาส หรือการทบทวนวางแผนต่างๆ เกิดขึ้นภายใต้บทบาทหน้าที่ของการทำงานว่าอยู่ในระดับใด (เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร/หรือหัวหน้าฝ่าย)

ติดตามข่าวสารการส่งเสริม SME กับ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร​ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัลบิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย
[5 มกราคม 2565] #SME_Champion, #วิทยุราชมงคลธัญบุรี, #SME, #เอสเอ็มอี,