ที่นี่RMUT l 2 หนุ่ม มทร.ล้านนา คว้า 2 รางวัลใหญ่ในงาน “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2”

ที่นี่RMUT l- ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มทร.ธัญบุรี ออกประกาศฉบับที่ 36 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
– 2 หนุ่ม มทร.ล้านนา คว้า 2 รางวัลใหญ่ในงาน “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2”
– มทร.ศรีวิชัย ขนอม จัดโครงการ CSR ตะลอนทัวร์รอบรั้ววิทยาลัยใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ณ บ้านแหลมประทับ จ.นครศรีธรรมราช
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
.
ออกอากาศ[ 6 มกราคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #โควิด19 #มาตรการคุมโควิด19 #อว #โฆษกอว #ท่องเที่ยว #ขนอม