มทร.ธัญบุรี เผยผลสำเร็จโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เฟสแรก เกิดการจ้างงาน 1,800 อัตรา ในชุมชน 6 จังหวัด

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรี ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ U2T ตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา โดยดำเนินการช่วยเหลือชุมชน 6 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี อยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้วและฉะเชิงเทรา จำนวน 80 ตำบล ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้คาดว่า มทร.ธัญบุรี จะได้ดำเนินโครงการนี้ต่อในปี 2565 โดยเพิ่มชุมชนที่จะเข้าช่วยเหลืออีก 76 ตำบล รวมเป็น 156 ตำบล จากภาพรวมทั้งหมด 7,300 ตำบล ซึ่งขณะนี้ อว.กำลังรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ โดยจะอยู่ในแผนฟื้นฟูหลังโควิด 19
.
สำหรับการดำเนินโครงการ U2T ตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดการจ้างงาน 1,800 อัตรา แบ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่ 900 คน ประชาชนในตำบลนั้นหรือพื้นที่ใกล้เคียง 450 คนและนักศึกษา 450 คน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะได้รับการอบรมจากอาจารย์ของ มทร.ธัญบุรี ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ เกี่ยวกับจัดทำฐานข้อมูล บุคคล อาชีพผลิตภัณฑ์และทรัพยากรของตำบลนั้นๆที่จะนำมาพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ สร้างรายได้ให้กับตำบล รวมถึงศึกษาความต้องการของคนในพื้นที่ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ได้นั้น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในตำบลนั้นๆ เกิดการจ้างงานในพื้นที่พร้อมพัฒนาความรู้ ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้กับตำบลที่เข้าร่วมโครงการ 5-10%
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ณัฐพล ดีอุต