มุมมองข่าว l CDC สหรัฐฯ ระบุ วัคซีนโควิดเข็ม 3 ประสิทธิภาพลดลงหลังฉีด 4 เดือน

มุมมองข่าว l CDC สหรัฐฯ ระบุ วัคซีนโควิดเข็ม 3 ประสิทธิภาพลดลงหลังฉีด 4 เดือน
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 22 กุมภาพันธ์ 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี