มรดกไทย l แนะนำสถานที่ที่น่าสนใจ ในอำเภอบางปะอิน

มรดกไทย l มรดกเพลงไทย เสนอเพลง เรือนแพ เนื้อหาที่น่าสนใจของเพลงนี้
/ มรดกวิถีไทย คำว่าบาง ที่ใช้เกี่ยวกับสถานที่
/มรดกทางภูมิปัญญาไทย -แนะนำสถานที่ที่น่าสนใจ ในอำเภอบางปะอิน
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
.
ออกอากาศ[ 17 มีนาคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895