FaceTheFact l บ้านพักผู้สูงวัย

FaceTheFact l บ้านพักผู้สูงวัย
.
เมื่อโลกกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ ธุรกิจบ้านพักผู้สูงวัยเริ่มมีมากขึ้น จากเดิมที่สร้างโดยรัฐบาล ก็เริ่มขยายตัวสู่ธุรกิจภาคเอกชน หรือการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหายๆหน่วยงาน เช่น โครงการ ที่พักผู้สูงอายุของ รามา-ธนารักษ์ ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และ กรมธนารักษ์ โดยโครงการมีทั้งหมด 3 Zone คือ 1. Hospice Zone เป็นที่พักผู้ป่วย, 2. Nursing Zone ส่วนงานพยาบาล, และ 3 Senior Housing Zone เป็นส่วนที่พักอาศัย ที่ประกอบด้วยสระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย อาคารจะออกแบบโดยใช้แนวคิด Universal Design Architecture
.
โครงการในลักษณะนี้ล้วนตอบโจทย์ผู้สูงวัยที่มีกำลังทรัพย์สูง แนวโน้มต่อไปในอนาคตโครงการสำกรับผู้สูงวัยที่มีขนาดเล็กลงน่าจะเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองกุ่มผู้สูงวัยที่มีกำลังทรัพย์น้อย แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังมีผู้สูงวัยอีกมากมายที่ยังต้องการสวัสดิการของรัฐเพื่อจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยชรา
ที่มาภาพ https://www.khaosod.co.th/economics/news_5285655
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 25 มีนาคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย