จิตวิทยากับครูยุ้ย l ทริคด้านจิตวิทยา ที่ทำให้ชีวิตทำงานของคุณง่ายขึ้น

จิตวิทยากับครูยุ้ย l ทริคด้านจิตวิทยา ที่ทำให้ชีวิตทำงานของคุณง่ายขึ้น
.
จิตวิทยาคือ การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ลักษณะของคนที่มีจิตวิทยาจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น และยิ้มแย้มแจ่มใส เรามีทริคด้านจิตวิทยาที่ทำให้ชีวิตทำงานของเราง่ายขึ้นได้ดังนี้
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. การมองโลกในแง่ดี และต้องรู้จักนิ่งในบางเรื่อง
3. ต้องจำชื่อเพื่อนร่วมงานให้ได้
4. ต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
5. ยอมรับกับมติที่ประชุม และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
.
ออกอากาศ [ 31 มีนาคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895