ที่นี่RMUT l มทร.ธัญบุรี ขยายโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ‘From Gen Z to be CEO’ สู่ 9 ราชมงคล

ที่นี่RMUT l- มทร.ธัญบุรี ขยายโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ‘From Gen Z to be CEO’ สู่ 9 ราชมงคล
– คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับสมัครครูผู้สอนชั้นมัธยม อบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
– มทร.พระนคร ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในงานสัมมนา “เมืองอัจฉริยะฮังการี-ไทย” ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
.
ออกอากาศ[ 28 เมษายน 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคล #ผู้ประกอบการยุคใหม่ #FromGenZtobeCEO #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ #อบรมครู #เมืองอัจฉริยะ